SCU - �l�skie Centrum Utylizacji
O firmie   Oferta   Usługi   Cennik   Przepisy   Kontakt   Mapa dojazdu   Zlecenie odbioru English EN   
  nowa usługa: niszczenie dokumentów  
 

O firmie

 
 

RecyclingŚląskie Centrum Utylizacji powstało jako odpowiedź na zapotrzebowanie rynku na specyficzny rodzaj usługi jakim jest profesjonalna utylizacja wszelkiego wyeksploatowanego sprzętu elektronicznego pochodzącego z gałęzi całego przemysłu jak i z gospodarstw domowych.
Kompleksowy zakres usług świadczony przez firmę obejmuje ważenie, załadunek, transport i utylizację odpadów elektronicznych z terenu całego kraju, niezależnie od ilości. Możliwe to jest dzięki istnieniu sieci regionalnych przedstawicieli, która cały czas jest rozwijana przez firmę, dzięki czemu powstał zalążek struktury na kształt ogólnokrajowego systemu redystrybucji odpadów. Ma to niebagatelne znaczenie w obliczu wprowadzania nowych ustaw i dostosowywania krajowej gospodarki odpadami do wymogów prawa w Unii Europejskiej.
Naszym Klientom oferujemy pomoc w zakresie pozbycia się tych odpadów, dogodne warunki odbioru, płatności oraz możliwość negocjowania ceny w przypadku stałej współpracy czy też dużych ilości odpadów elektronicznych.

Opis technologii

Technologia wdrażana przez firmę opiera się na rozwiązaniach stosowanych w krajach zachodnich. Ze względu na specyficzny charakter odpadów z jakimi przyszło nam się borykać, technologia ta podlega ciągłej modyfikacji z uwzględnieniem najnowszych rozwiązań w tej dziedzinie. Istota tego rozwiązania zawiera się bowiem w haśle:
recycling - czyli zawracanie odzyskanych surowców do ponownego przetworzenia i obiegu w gospodarce w przekształconej formie. Ze względu na złożoność i różnorodność odpadów działalność ta jest procesem o dużej praco i czasochłonności. Utylizacja elektroniki jest też bardzo kosztowna i firma nasza pracuje nad rozwiązaniami pozwalającymi obniżyć koszt utylizacji i w konsekwencji umożliwić jak najszerszemu gronu Klientów możliwość skorzystania z przyjaznego dla środowiska sposobu pozbycia się tego specyficznego odpadu.

Efekty ekologiczne

Dzięki istnieniu metod gwarantujących 90% odzysk surowców wtórnych z odpadów pozbywamy się ze środowiska znaczącej ilości odpadów potencjalnie niebezpiecznych i problemowych do samodzielnego zagospodarowania. Olbrzymie ilości np.: kineskopów, odpadu charakteryzującego się prawie zerowym współczynnikiem biodegradacji przyjdzie borykać się nam jeszcze przez wiele dziesiątek lat.
Takim samym zagrożeniem są urządzenia chłodnicze zawierające substancje zubożającą warstwę ozonową ziemi, czy też odpady z PCB. W naszej firmie odpady te przestają być takim problemem, mamy nadzieję, że dziesiątki a może i setki nikomu niepotrzebnych urządzeń elektrycznych trafi do nas zamiast do lasów, rzek czy jezior.
 
Copyright © 1999-2012 scu.pl